Θεόδωρος

Γκόρος

Ασφαλιστικό - Λογιστικό Γραφείο

Καμβουνίων 27, Τ.Κ. 501 00  Κοζάνη

Τηλ. 2461022541, Fax 2461022541

6971 000000

goros@hol.gr